МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 Н А К А З

Київ  25.04.2019                                                                                                        № 973

Про ліцензування

медичної практики

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцять першого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 19 травня 2016 року № 465 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України» (зі змінами) та від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами)

 НАКАЗУЮ:

  1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 105 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.
  2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 44 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.
  3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 21 ліцензіата згідно з переліком, що додається.
  4. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 94 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.
  5. Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 16 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

Підстава: протокол № 16 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 25 квітня 2019 року.

 В.о. Міністра                                                              У. СУПРУН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

25.04.2019 № 973

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності

з медичної практики

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ДУБРОВИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 180

Ідентифікаційний код: 01999788

 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров’я, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, неонатологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, терапія, підліткова терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 180 Реєстраційне досьє від 18.04.2019 № 01/1804-М

 

 Заступник Міністра                                                  Роман ІЛИК