РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
                                                                                                     22.03.2016  № 490

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018 рік
Комунальний заклад охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, 01999788
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ 01999788)

Конкретна назва предмета  закупівлі Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).

 

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

 

Процедура закупівлі.

 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. примітки
1 2 3 4 5 6 7
Електрична енергія ДК 021-2015 (CPV) 2273 1064000,00 грн (один мільйон шістдесят чотири тисячі грн 00 коп) Переговорна Грудень 2017 р. Головний розпорядник коштів-Дубровицька РДА
Пара та гаряча вода ДК 021-2015 (CPV) 2271 1783627,00 грн (один мільйон сімсот вісімдесят три тисячі шістсот двадцять сім  грн 00 коп) Переговорна Січень 2018 р. Головний розпорядник коштів-Дубровицька РДА
Фармацевтична продукція

(лот 1- лабораторні реактиви);

лот 2- вакцини;

лот 3- анестетичні засоби, психотропні, аналгетичні, м”язеві релаксанти; лот 4- антисептичні та дезінфекційні засоби;

лот 5- фармацевтична продукція)

 

ДК 021-2015 (CPV) 2220 745000,00 грн (сімсот сорок п»ять тисяч грн. 00 коп) Відкриті торги Січень 2018 р. Головний розпорядник коштів-Дубровицька РДА

Затверджений рішенням тендерного комітету  від 26.12.2017 р. № 46

 

Голова  тендерного комітету                    ________________                                   Поліщук О.К.
(підпис)                                               (ініціали та прізвище)
М.П.

Секретар тендерного комітету                 ________________                                    Разкевич О.Т.
(підпис)                                                (ініціали та прізвище)