Тарифи на платні послуги

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.07.2022                                     м. Дубровиця                          № 145

 

Про встановлення тарифів на платні

медичні  послуги, що надаються комунальним

некомерційним підприємством «Дубровицька

міська лікарня» Дубровицької міської  ради

Відповідно до статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», керуючись п.п.2 п.б  статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», від 27 грудня 2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування», виконавчий комітет  міської ради

 В И Р І Ш И В: 

  1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради (додаток 1).
  2. Дане рішення набирає чинності з 01.08.2022 року.
  3. Керуючій справами виконавчого комітету (Оксана КРАГЛЕВИЧ) оприлюднити рішення на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет, але не пізніше п’яти робочих днів із дати його прийняття.
  4. Комунальному некомерційному підприємству «Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради інформувати Дубровицьку міську раду про хід виконання рішення щоквартально до 15 числа наступного місяця.
  5. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  (Микола КУХАРЕЦЬ).

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                            Юрій ЯРЕМЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 18.07.2022 № 145

Тарифи на платні послуги, які надаються

комунальним некомерційним підприємством

«Дубровицька міська лікарня» Дубровицької міської ради

Код згідно касового апарату Найменування послуги Тариф без ПДВ за одиницю виміру, грн. Тариф з ПДВ за одиницю виміру, грн
І. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря,зокрема із застосуванням телемедицини
000001 Загальний аналіз крові без лейкоформули 45,00
000002 Загальний аналіз крові з лейкоформулою 91,00
000003 Визначення ШОЄ в венозній крові методом Вестергрена 25,00
000004 Аналіз крові на ретикулоцити 55,00
000005 Загальний аналіз сечі, мікроскопічне дослідження осаду 79,00
000006 Загальний аналіз сечі 42,00
000007 Аналіз сечі по Нечипоренко 55,00
000009 Визначення добової протеїнурії в сечі 46,00
000010 Коагулограма (ПЧ,ПІ,МНВ,АЧТП,ТЧ) 86,00
000011 МНВ у венозній крові 73,00
000012 Визначення часу згортання довготи кровотечі в капілярній крові 43,00
000013 Резус-фактор, група крові у венозній крові 75,00
000014 Резус-антитіла у венозній крові вагітних 67,00
000015 РМП (реакція мікропреципі- тації, діагностика сифілісу) у венозній крові 60,00
000016 ІФА сифіліс 122,00
000017 Визначення глюкози у венозній крові 62,00
000018 Визначення глікозильованого гемоглобіну у венозній крові 167,00
000019 Глюкозотолерантний тест (2 рази робиться) 172,00
000020 Дослідження мокротиння на кислостійку паличку (збуднику туберкульозу) 64,00
000021 Загальний аналіз мокротиння,КСП 73,00
000022 Мазок виділень із сечостатевих органів 52,00
000024 Аналіз калу на яйця гельмінтів 54,00
000025 Зішкріб з перианальних складок на наявність гостриків 45,00
000026 Аналіз калу на виявлення простіших 49,00
000027 Дослідження калу на приховану кров      16,00
000028 Копрограма 78,00
000029 Визначення загального білку в сироватці крові 38,00
000030 Визначення альбуміну в сироватці крові

38,00

000031 Визначення креатиніну в сироватці крові 38,00
000032 Визначення сечовини в сироватці крові 40,00
000033 Визначення сечової кислоти в сироватці крові 39,00
000034 Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові 38,00
000035 Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові 38,00
000037 Визначення активності альфи амілази  в сироватці крові 42,00
000038 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові 38,00
000039 Визначення активності ГГТП в сироватці крові 39,00
000040 Визначення загального білірубіну  в сироватці крові 38,00
000041 Визначення загального холестерину  в сироватці крові 38,00
000042 Визначення рівня тригліцеридів в сироватці крові 42,00
000043 Визначення холестерину ЛПВЩ в сироватці крові 38,00
000044 Визначення холестерину ЛПНЩ в сироватці крові 38,00
000045 Визначення електролітів  в сироватці крові:калій,натрій,хлориди,кальцій 67,00
000046 Визначення магнію в  сироватці крові 40,00
000047 Визначення рівня феритину  в сироватці крові 89,00
000049 Визначення С-реактивного   в сироватці крові кількісно 44,00
000050 Визначення ревматоїдного фактору  в сироватці крові 81,00
000051 Визначення антистрептолізину 0 в сироватці крові напівкількісно 81,00
000054 Аналіз на виявлення вірусного гепатиту С в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом 73,00
000055 Аналіз на виявлення вірусного гепатиту В в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом 73,00
000056 Аналіз на виявлення ВІЛ в сироватці крові швидким імунохроматографічним тестом 73,00
000057 Аналіз на виявлення грипу А та В в слизі носа  швидким імунохроматографічним тестом 257,00
000058 Визначення тропоніну І в сироватці крові 237,00
000059 Визначення Д- димеру  в сироватці крові 238,00
000060 Прокальцитонін 419,00
000179 ІФА ВІЛ 1/2 215,00
000180 Печінкові проби (АлАТ, загальний білірубін, лужна фосфотаза, ГГТП ) 124,00
000181 Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) 85,00
000182 Ліпідний спектр (загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛВНЩ, тригліцериди) 102,00
000183 Діагностика мультиінфекції-ВІЛ, гепатит С,

гепатит В)

188,00
000184 Ревмопроби (СРБ, РФ, АСЛО) 142,00
000285 Аналіз на ІФА коронавірус IgG, IgM 208,00
000287 Аналіз на ІФА гепатит В 116,00
000288 Аналіз на ІФА гепатит С 150,00
000289 Цитологічне дослідження шийки матки 84,00
000311 Аналіз на ІФА для виявлення антигену коронавірусу 194,00
000312 Аналіз на швидкий тест на антиген COVID-19 з слизу носа 126,00
000328 Аналіз на коронавірус англійською мовою 156,00
000061 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова),

в одній проекції

250,00
000062 Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях 273,00
000063 Рентгенографія черевної порожнини(оглядова) 250,00
000064 Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції 250,00
000065 Рентгенографія плечового суглобу у двох проекціях 273,00
000066 Рентгенографія ліктьового суглобу в одній  проекції 250,00
000067 Рентгенографія ліктьового суглобу у двох проекціях 273,00
000068 Рентгенографія променевозапястного суглобу в одній проекції 250,00
000069 Рентгенографія променевозапястного суглобу в двох проекціях 273,00
000070 Рентгенографія кісті в одній проекції 250,00
000071 Рентгенографія кісті в двох проекціях 273,00
000072 Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції 250,00
000073 Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях 273,00
000074 Рентгенографія стопи в одній проекції 250,00
000075 Рентгенографія стопи в двох  проекціях 273,00
000076 Рентгенографія п’яткової кістки в одній проекції 250,00
000077 Рентгенографія п’яткової кістки в двох  проекціях 273,00
000078 Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в одній проекції 250,00
000079 Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу в двох проекціях 273,00
000080 Рентгенографія черепа в одній  проекції 249,00
000081 Рентгенографія черепа у двох проекціях 250,00
000082 Рентгенографія колоносових пазух 227,00
000083 Рентгенографія висково-щелепного суглоба 250,00
000084 Рентгенографія нижньої щелепи 249,00
000085 Рентгенографія кісток носа в одній проекції 227,00
000086 Рентгенографія кісток носа у двох проекціях 250,00
000087 Рентгенографія зубів 226,00
000088 Рентгенографія скроневої кістки 250,00
000089 Рентгенографія ключиці 227,00
000090 Рентгенографія тазостегнового суглобу  в одній проекції 227,00
000091 Рентгенографія тазостегнового суглобу  у двох  проекціях 250,00
000092 Урографія  оглядова 182,00
000093 Урографія  внутрішньовенна 273,00
000094 Флюорографія 81,00
000295 Послуга з роздруковування цифрового рентген знімка 116,00
000319 Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях 273,00
000320 Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях 273,00
000321 Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях 273,00
000322 Рентгенографія куприка в двох проекціях 273,00
000323 Рентгенографія стегнової кістки в двох проекціях 273,00
000324 Рентгенографія гомілки в двох проекціях 273,00
000325 Рентгенографія передпліччя в двох проекціях 273,00
000326 Рентгенографія кісток тазу в двох проекціях 250,00
000327 Рентгенографія пальців  в двох проекціях 159,00
000095 УЗД: (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка) 223,00
000096 УЗД: (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки) 79,00
000097 УЗД: печінки 77,00
000098 УЗД: (жовчний міхур + жовчні протоки) 77,00
000099 УЗД: підшлункової залози 79,00
000100 УЗД: (селезінка + судини портальної системи 79,00
000101 УЗД: (комплексно(чоловіки):нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза) 223,00
000102 УЗД: (нирки + надниркові залози) 113,00
000103 УЗД: сечового міхура з визначенням залишкової сечі 77,00
000104 УЗД: передміхурової залози 77,00
000105 УЗД: яєчка 77,00
000106 УЗД: м’які тканини 86,00
000107 УЗД: (матка + яєчники) 186,00
000108 УЗД: (матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода) 259,00
000109 УЗД: щитовидної залози 150,00
000110 УЗД: молочні залози (з двох сторін) 223,00
000111 УЗД: лімфатичних вузлів 113,00
000112 Ехокардіографія з доплерівським аналізом 316,00
000113 УЗД: головного мозку 223,00
000317 Доплерографія судин нижніх кінцівок 223,00
000318 Доплерографія судин шиї та голови 223,00
000114 Езофагогастроскопічне дослідження 483,00
000115 Трахеобронхоскопія 527,00
000116 Колоноскопія 966,00
000117 Електрокардіографічне дослідження 119,00
000118 Проба з дозованим фізичним навантаженням

( тредміл – тест)

576,00
000185 Довготривале ЕКГ дослідження-Холтерівське моніторування 682,00
000186 Добове моніторування артеріального тиску 213,00
000166 Функція зовнішнього дихання 127,00
000296 Введення лікарського засобу в м’які тканини, порожнину суглоба або інші синовіальну порожнину 114,00
000119 Консультація лікаря-терапевта 78,00
000120 Консультація лікаря-невропатолога 83,00
000121 Консультація лікаря-офтальмолога 82,00
000122 Консультація лікаря-отоларинголога 83,00
000123 Консультація лікаря-акушер-гінеколога 88,00
000124 Консультація лікаря-хірурга 88,00
000125 Консультація лікаря – дерматовенеролога 64,00
000126 Консультація лікаря-кардіолога 83,00
000127 Консультація лікаря-ендокринолога 83,00
000128 Консультація лікаря-інфекціоніста 69,00
000129 Консультація лікаря-ортопеда-травматолога 88,00
000130 Консультація лікаря-уролога 88,00
000131 Консультація лікаря-гастроентеролога 83,00
000132 Консультація лікаря-невролога  дитячого 83,00
000133 Консультація лікаря-фтизіатра 60,00
000134 Консультація лікаря-нарколога 77,00
000135 Консультація лікаря-психіатра 94,00
000150 Консультація логопеда 140,00
000286 Консультація лікаря-ревматолога 83,00
000290 Консультація лікаря-рентгенолога 77,00
000136 Консультування і лікування  осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги 124,00
000137 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 128,00
000165 Визначення гостроти зору, характер зору 60,00
000138 Медична допомога, що надається лікарем приймального відділення 312,00
000151 Стажування лікарів-інтернів 2625,00
ІІ. Медичні огляди:попередні профілактичні при прийняті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди  для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні  профілактичні медичні огляди.
Профілактичний медичний огляд лікарем:
000152 Лікар-терапевт 51,00
000153 Лікар-невропатолог 55,00
000154 Лікар-офтальмолог 34,00
000155 Лікар-отоларинголог 34,00
000156 Лікар-хірург 34,00
000157 Лікар-нарколог 62,00
000158 Лікар-психіатр 80,00
000159 Лікар-дерматовенеролог 24,00
000160 Лікар-акушер-гінеколог 59,00
000161 Лікар-ортопед-травматолог 44,00
000162 Лікар-ендокринолог 55,00
000163 Лікар-уролог 59,00
000164 Лікар-інфекціоніст 43,00
000241 Лікар-стоматолог 46,00
000242 Лікар-фтизіатр 44,00
000167 Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів 737,00
000168 Періодичний  профілактичний медичний огляд водіїв транспортних засобів 647,00
000169 Медичний огляд для отримання дозволу  на право отримання і носіння зброї громадянами 606,00
000170 Профілактичний наркологічний огляд 165,00
000171 Обов’язковий попередній та періодичний психіатричний огляд 149,00
000172 Медична довідка, щодо придатності  до керування транспортним засобом 6,00
000173 Медична довідка для отримання дозволу(ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (форма №127/о), 6,00
000174 Медична довідка про проходження  обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (ф.122-2/о) 6,00
000175 Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф.140/о) 6,00
000243 Особиста медична книга (ф.ОМК-1) 7,00
000244 Попередній профілактичний медичний огляд (кандидатів) у водії з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортним засобом 1073,00
000245 Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортним засобом

(з сертифікатами, бланками)

983,00
000246 Медичний огляд громадян з метою вирішення питання про наявність чи відсутність медичних показань для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (з сертифікатами, бланками) 942,00
000247 Попередній обов’язковий профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу 447,00
000248 Працівники загальноосвітніх навчальних закладів з флюорографією 401,00
000249 Працівники загальноосвітніх навчальних закладів без флюорографії 320,00
000250 Працівники дошкільних навчальних закладів з флюорографією (вихователі,няні) 367,00
000251 Працівники дошкільних навчальних закладів без флюорографії (вихователі,няні) 286,00
000252 Працівники дошкільних навчальних закладів повторно (вихователі,няні) 187,00
000253 Працівники дошкільних навчальних закладів з флюорографією (кухарі, завгоспи) 447,00
000254 Працівники дошкільних навчальних закладів без флюорографії (кухарі, завгоспи) 366,00
000255 Працівники дошкільних навчальних закладів повторно (кухарі, завгоспи) 267,00
000256 Працівники харчової та переробної промисловості (працівники виробничих цехів) з флюорографією 447,00
000257 Працівники харчової та переробної промисловості (працівники виробничих цехів) без флюорографії 366,00
000258 Працівники харчової та переробної промисловості (працівники виробничих цехів) повторно 109,00
000259 Працівники продовольчої торгівлі з флюорографією (продавці) 367,00
000260 Працівники продовольчої торгівлі без флюорографії (продавці) 286,00
000261 Працівники продовольчої торгівлі (продавці) повторно 187,00
000262 Працівники ринків з флюорографією 255,00
000263 Працівники ринків без флюорографії 174,00
000264 Працівники підприємств громадського харчування з флюорографією 447,00
000265 Працівники підприємств громадського харчування без флюорографії 366,00
000266 Працівники підприємств громадського харчування повторно 221,00
000267 Працівники професійно-технічних навчальних закладів з флюорографією 401,00
000268 Працівники професійно-технічних навчальних закладів без флюорографії 320,00
000269 Працівники позашкільних навчальних закладів з флюорографією 401,00
000270 Працівники позашкільних навчальних закладів без флюорографії 320,00
000271 Працівники перукарень з флюорографією 367,00
000272 Працівники перукарень без флюорографії 286,00
000273 Працівники перукарень повторно 187,00
000274 Працівники готелів з флюорографією 367,00
000275 Працівники готелів без флюорографії 286,00
000276 Працівники готелів повторно 187,00
000277 Працівники підприємств фармацевтичної промисловості (провізори) з флюорографією 156,00
000278 Працівники підприємств фармацевтичної промисловості (провізори) без флюорографії 75,00
000279 Працівники водоочисних та каналізаційних споруд з флюорографією 447,00
000280 Працівники водоочисних та каналізаційних споруд без флюорографії 366,00
000281 Працівники водоочисних та каналізаційних споруд повторно 80,00
000282 Працівники суб’єктів господарування, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин з флюорографією 367,00
000283 Працівники суб’єктів господарування, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин без флюорографії 286,00
000284 Проведення щорічного профілактичного огляду державних службовців без рентгенологічного обстеження ОГК (митниця) 685,00
000294 Проведення медичного огляду для військового квитка та приписки 858,00
000297 Проведення медичного огляду для верстатників, рамників та помічників з Rо.графією ОГК 565,00
000308 Проведення медичного огляду для працівників в лісовій охороні 372,00
000309 Проведення медичного огляду кандидатів на службу в поліцію 1373,00
000310 Загальний медичний огляд 443,00
Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування ( вартість лікування  одного ліжко/дня  у відділеннях стаціонару КНП “Дубровицька міська лікарня”
000139 Хірургічне відділення 1030,00
000141 Терапевтичне відділення 592,00
000148 Приймальне відділення ( перебування за 1 годину) 440,00
ІІІ. Послуги з провадження господарської та /або виробничої діяльності
000149 Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 доба) 223,00
000235 Обласна лікарня м.Рівне(автомобіль Citroen Jumper) 1147,00
000236 Обласна лікарня м.Рівне (автомобіль Опель-Комбо) 838,00
000239 Обласна лікарня м.Рівне (автомобіль АС-62752) 1419,00
000298 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом лікаря-анестезіолога (автомобіль Citroen) 2732,00
000299 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом лікаря-анестезіолога та сестри медичної-анестезист (автомобіль Citroen) 3656,00
000300 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Citroen) 2444,00
000301 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом лікаря-анестезіолога (автомобіль Citroen) 1362,00
000302 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом лікаря-анестезіолога та сестри медичної-анестезист (автомобіль Citroen) 1917,00
000303 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Citroen) 1189,00
000304 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Опель-Комбо) 2063,00
000305 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Опель-Комбо) 1012,00
000306 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль АС-62752 Соболь) 2644,00
000307 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль АС-62752 Соболь) 1183,00
000329 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Peugeot EXPERT) 2310,00
000330 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом сестри медичної-анестезист (автомобіль Peugeot EXPERT) 1064,00
000331 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом лікаря-анестезіолога (автомобіль Peugeot EXPERT) 2599,00
000332 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом лікаря-анестезіолога (автомобіль Peugeot EXPERT) 1237,00
000333 Вартість автомобіля на Сарни із супроводом лікаря-анестезіолога та сестри медичної-анестезист (автомобіль Peugeot EXPERT) 1781,00
000334 Вартість автомобіля на Рівне із супроводом лікаря-анестезіолога та сестри медичної-анестезист (автомобіль Peugeot EXPERT) 3523,00

 

Примітка: Повна вартість медичних оглядів визначається медичною установою для кожного замовника в залежності від переліку лікарів спеціалістів, які беруть участь у медоглядах,складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень згідно затверджених тарифів.

Керуюча справами виконавчого комітету                                  Оксана КРАГЛЕВИЧ