Про реорганізацію комунального закладу охорони здоров’я « Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом його перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради

ПРОЕКТ

Україна

Рівненська  область

Дубровицька районна рада

(сьоме скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                     2018 р.                                                                               №

 

Про припинення комунального закладу

охорони здоров’я « Дубровицька центральна

районна лікарня» Дубровицької районної ради

шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне

некомерційне підприємство «Дубровицька

центральна районна лікарня» Дубровицької

районної ради

 

      Відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 52-54,78,137 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»  ч.1 п.20 ст. 43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Дубровицької районної державної адміністрації,  районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити комунальний заклад охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради (код ЄДРПОУ 01999788), місцезнаходження: вул. Воробинська, 180, м.Дубровиця, Рівненської області,34100 шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради 
 1. Створити комісію по припиненню комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом реорганізації  (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради у складі згідно з додатком1.
 2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради (додаток 2)
 3. Комісії по припиненню (реорганізації) комунального закладу здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом його перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради.
 1. Вcтановити, що строк для заявлення вимог кредиторами до комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради. Вимоги кредиторів задовольняються в порядку черговості, встановленого ст. 112 ЦКУ.
 2. Доручити комісії, створеній на виконання пункту 2 даного рішення, після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт та подати його на затвердження районної ради.
 3. Доручити голові районної державної адміністрації Петрушку М.М внести до контракту головного лікаря КЗОЗ «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради Поліщука О.К. відповідні зміни, пов’язані з реорганізацією комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань, розвитку  підприємництва та  комунальної  власності  (Берестень М.І.).

Голова ради                                                                           М. Кухарець

 

Проект підготовлений головним лікарем

КЗОЗ “Дубровицька центральна районна лікарня” ______________  О.Поліщуком,  тел.2-01-87

Оприлюднений в мережі Інтернет за адресою: dubrmed.rv.ua

дата оприлюднення – 06.09.2018 р.

 

Додаток 1

до рішення районної  ради

від                2018 року №

СКЛАД КОМІСІЇ

по реорганізації комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради шляхом його перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради

Голова комісії :

Поліщук Олександр Костянтинович, головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 1782912256

 

Секретар комісії:

Разкевич Олена Тимофіївна, юрисконсульт комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків  2697706901

Члени комісії:

Мединська Наталія Григорівна, заступник головного лікаря з медичної частини комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків , 2826512009

Хомич Жанна Василівна, головний бухгалтер комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків  3012609846

 Садовська Ірина Василівна, бухгалтер (обліку основних засобів) комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків  2914203401

 Задорожний Олександр Григорович, заступник голови Дубровицької районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3173019870

 Берестень Микола Іванович, голова постійної комісії районної ради з економічних питань, розвитку підприємництва та комунальної власності, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3097620514

Ващишин Павло Єремійович, заступник голови Дубровицької райдержадміністрації,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2210709357

Місцезнаходження комісії по реорганізації ( перетворенню): 34100, місто Дубровиця, вулиця Воробинська, 180, Рівненська область.

Заступник голови ради                                              О. Задорожний

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

Від _________ № ______

 

 

Статут

комунального некомерційного підприємства “Дубровицька центральна районна лікарня ” Дубровицької районної ради

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДУБРОВИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає  послуги вторинної (спеціалізованої)  медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене за рішенням Дубровицької районної ради (надалі –Засновник) від «___» _____________ року (___ сесія ____ скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна ліканя» Дубровицької районної ради у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради.

1.3. Підприємство створено на базі майна спільної власності територіальних громад Дубровицького району.

           1.4. Засновником (Власником) та органом управління майном Підприємства є Дубровицька районна рада  (надалі – Засновник).

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл  отриманих доходів (прибутків) або їх частину без Засновника серед засновників (учасників),  працівників комунального некомерційного підприємства  (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП « Дубровицька ЦРЛ»

2.2.  Місцезнаходження Підприємства: 34100, місто Дубровиця, Рівненська область, вулиця Воробинська, 180.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності  й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

проведення профілактичних оглядів;

виробництво, придбання, зберігання,перевезення, реалізація, знищення, використання лікарських засобів;

придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

надання платних та сервісних послуг, відповідно до чинного законодавства України;

організація та проведення, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

надання телемедичних послуг;

навчально-методична робота;

надання покращеного харчування;

транспортні послуги;

надання в користування автостоянок для паркування автомобілів;

утримання тіл померлих у холодильній камері понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

надання  паліативної допомоги ;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку , визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад Дубровицького району на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність , організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану (кошторису), затвердженого Засновником, самостійно організовує надання робіт та послуг і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків,  Державному казначействі України,  круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових  та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8.Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю   і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3.Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане  Підприємству відповідно до рішення про його створення.

5.3.2. Кошти  державного та місцевого  бюджетів .

5.3.3. Кошти медичної субвенції,отримані з державного бюджету України, субвенції інших бюджетів  та кошти отримані за  бюджетними програмами.

5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду ( зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

5.3.5. Цільові кошти.

5.3.6. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.3.7. Кредити банків.

5.3.8. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

5.3.9. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3.11. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить 4533516,00 грн (чотири мільйони п’ятсот тридцять три тисячі п’ятсот шістнадцять грн 00 копійок).

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та  здійснює  бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, в тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди  з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

6.1.4.Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

6.1.6  Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному чинним законодавством  порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному чинним законодавством  порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістами інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10.Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать  законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно – правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно – правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо  реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 

7.1. Управління підприємством здійснює Дубровицька районна державна адміністрація (уповноважений орган управління).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор (головний лікар), який призначається на посаду і звільняється з неї головою районної державної адміністрації , відповідно до порядку, визначеного законодавством України  та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора (головного лікаря), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідація наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.2 Погоджує підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є  спільною власністю територіальних громад Дубровицького району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.4. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

 1. 4.Уповноважений орган управління :

7.4.1. Відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Засновника  на майно, передане Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.

7.4.2 Укладає і розриває контракт з Директором (головним лікарем) Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.4.3. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.

7.4.4. Затверджує фінансовий план, кошторис, план використання бюджетних коштів Підприємства та контролює його виконання.

7.4.5. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.

7.4.6. Здійснює контроль за якістю та обсягами надання медичної допомоги, що надається Підприємством відповідно до вимог галузевих стандартів.

7.4.7. Укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.4.8. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

7.5. Директор підприємства (головний лікар) :

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад Дубровицького району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.5.9. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт  про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства (головного лікаря) в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником,  відповідно до вимог  законодавства України має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м., відбувається за рішенням Директора (головного лікаря) Підприємства в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.5.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора ( головного лікаря) Підприємства,  згідно з  законодавством, цим Статутом та контрактом між Засновником і Директором Підприємства.

7.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на підприємстві може бути створена Спостережна Рада. До спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на два роки. Спостережна Рада Підприємства складається з:

-одного представника власника ЗОЗ (уповноваженого органу);

-представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування –від однієї до чотирьох осіб;

-депутатів місцевих рад (за згодою) –від однієї до двох осіб;

-представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) –від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації);

– порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.7. Директор (головний лікар) та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Директора (головного лікаря) Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора (головного лікаря) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності струтурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором (головним лікарем) Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором (головним лікарем).

8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор (головний лікар) визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану (кошторису) Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов′язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор (головний лікар) Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору (головному лікарю) Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров′я, гарантії обов′язкового страхування працівників Підприємства , а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора (головного лікаря) визначаються контрактом.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних  працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2.  Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5.  Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та  законодавству.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим статутом, регулюється законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

Заступник голови ради                                                     О.Задорожний